Leer strategieën aanleren

Didactisch Literatuur Bestaand materiaal Good practice / Expert
Indicatoren vanuit ICAT lesobservatieformulier Voorbeelden van goede praktijk ICALT
De leraar leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen De leraar leert leerlingen problemen te vereenvoudigen, hoe complexe problemen terug te brengen naar eenvoudige problemen, complexe problemen te ordenen
De leraar stimuleert het gebruik van controleactiviteiten De leraar geeft aandacht aan anticiperend lezen, laat oplossingen relateren aan de context van het probleem, stimuleert het gebruik van alternatieve oplossingen
De leraar leert leerlingen oplossingen te checken De leraar leert leerlingen uitkomsten te schatten, uitkomsten te voorspellen, uitkomsten te relateren aan de praktische context.
De leraar bevordert toepassing van het geleerde De leraar bevordert het bewust toepassen van het geleerde in andere leergebieden, vertelt leerlingen hoe oplossingen in andere situaties gebruikt kunnen worden, relateert problemen aan eerder opgeloste problemen
De leraar moedigt kritisch denken van leerlingen aan De leraar vraagt leerlingen redenen te geven voor het optreden van gebeurtenissen, vraagt leerlingen naar hun mening,, na te denken over gegeven oplossingen of antwoorden, vraag leerlingen eigen voorbeelden te geven
De leraar vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak De leraar vraagt leerlingen de stappen van de gebruikte strategie uit te leggen, geeft expliciet uitleg van mogelijke (oplossings-) strategieën , vraagt leerlingen voor-en nadelen van strategieën uit te leggen
 
  • Kagan, S.& Kagan, M. (2015) , Coöperatieve Leerstrategieën; research, principes en de praktische uitvoering. Bazalt Educatieve Uitgaven.
  • Marzano R., Miedema W. (2008), Leren in vijf dimensies, ISBN 9789023241294
 
 
 

Praktijkonderzoeken:

  • ­ontwerpen van Onderwijs
  • ­leerstrategieën
  • ­niveaus van leren
  • ­afstudeeronderzoeken
  • ­onderzoeken zittende docenten

Dit zo noemen zonder concrete voorbeelden heeft niet zoveel zin, graag even meedenken hoe anders of anders weg laten.


  • Curriculum onderzoekend leren voor de onderbouwklassen 1 t/m 3 van het vwo. Jerome Maatjens & Ellie Maas, docenten Norbertuscollege
  • Leerstrategieën aanleren. Marlous van der Wouden & Janneke Schrok, docenten Norbertuscollege