Kwaliteitsaspect 6 inspectie onderwijs

Informatie uit: Waarderingskader NTC Voortgezet Onderwijs 2012, onderwijsinspectie

Kwaliteistaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

 

6.1 De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 1  2  3  4

De leraar biedt verdiepings en/of ondersteundende opdrachten aan.

 

De leraar biedt voor, tijdens en/of na de les individuele hulp

 

De leraar biedt keuzemogelijkheden bij het aanbod van de leerinhoud

De leraar geeft bij de huiswerkopdrachten aan welke individuele aanpassingen mogelijk zijn.

 

 

De leerlingen kiezen een leerroute die past bij hun interesse en/of mogelijkheden

 

 

6.2 De leraar stemt instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 1  2  3  4

De leraar stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen

De leraar zet lln. die minder instructie nodig hebben alvast aan het werk.

 

 

De leraar geeft aanvullende instructie aan groepjes of individuele lln.

 

 

De leraar richt zich niet alleen op de middenmoot.

 

 

6.3 De Leraar stemt de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 1  2  3  4

De leraar stemt de verwerkingsopdracht af op verschillen in ontwikkeling tussen lln.

De leraar maakt tussen lln. verschil in omvang/niveau van de opdr.

 

 

De leraar laat sommige ll. gebruik maken van hulpmiddelen.

 

 

De leraar laat sommige leerlingen ondersteunen door klasgenoten.

 

 

De leraar laat lln. kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten.