Afstemmen op verschillen

Pedagogisch en didactisch Literatuur Bestaand materiaal Good practice / Expert
Indicatoren vanuit ICAT lesobservatieformulier Voorbeelden van goede praktijk ICALT
De leraar stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben ( alvast) aan het werk , geeft aanvullende instructie aan groepjes op individuele leerlingen, richt zich niet alleen op de middenmoot
De leraar gaat na of de lesdoelen werden bereikt De leraar gaat na of de doelen van de les zijn bereikt, gaat na wat de prestaties van zijn leerlingen zijn
De leraar biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd De leraar geeft zwakke leerlingen extra leertijd, extra instructietijd, extra oefeningen, voor-of na- instructie
De leraar stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben ( alvast) aan het werk , geeft aanvullende instructie aan groepjes op individuele leerlingen, richt zich niet alleen op de middenmoot
De leraar stemt de verwerking van de leerstof af op de relevante verschillen tussen leerlingen De leraar maakt tussen leerlingen verschil in de omvang van opdrachten, geeft niet alle leerlingen dezelfde tijd voor de opdracht, laat sommige leerlingen gebruik maken van hulpmaterialen
 

Literatuur Passend onderwijs studenten HR en AOS:

 • Passend Onderwijs, gids voor ouders, herziene editie 2014, Steunpunt Passend onderwijs, www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 • Passend Onderwijs, brochure voor leraren (2013), Rijksoverheid.
 • Onstenk, J. (2015) Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs
 • Mol, P. (2016). Passend onderwijzen, pedagogisch vakmanschap in de klas Lannoo.
 • Overveld. K. van. (2015). Groepshandingsplan gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs VO.
 • Rigter, J. Hintum, M. van. (2015) Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen, Coutinho.
 • Berben, M. & Teeseling van, M. Differentiëren is te leren, omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs,CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort.
 • Heacox, D. (2014). Differentiatie In de Klas. Kwintessens, Amersfoort
 • Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Lannoo Campus,Tielt
 • Horeweg, A. (2016). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs; Werkboek. Lannoo Campus, Tielt
 • Gerven, E. van (Red) (2009). Handboek hoogbegaafdheid.
 • Van Gorcum, Assen
 • Fiers, N., Gompel, T. van. (2010). Het zijn de kleine verschillen die het doen. Bladel: eigen beheer
 • Marzano R., Miedema W. (2008), Leren in vijf dimensies, ISBN 9789023241294
 • Hieltjes P.C. ,Simons P.C.R. (1996), Vakspecifieke leer- en denkvaardigheden, Tilburg, Mesoconsult B.V.
 • Eisen die ten aanzien van recht doen aan verschillen aan docenten worden gesteld” In Recht doen aan verschillen in de klas. Intern stuk VSLS West-Brabant dd 27-07-2016 p.15 e.v.
 • De docentvaardigheden en de pedagogische leerlijn vertaald naar de AOS-richtlijn. In Recht doen aan verschillen in de klas. Intern stuk VSLS West-Brabant dd 27-07-2016 p.24.
 
 
 • Uitwerkingen praktijkopdracht ‘Oog voor elke leerling 1 en 2’ , AOS,(3e jaars HR en FLOT)
 • Uitwerkingen praktijkopdracht lessenserie Niveaus van leren , AOS, vierdejaars HR en FLOT)
 • Praktijkonderzoek ‘Ga jij eens even lekker differentiëren’’ , door Dominique van Gastel, docent/student wiskunde Munnikenheidecollege.
 • Onderzoek naar het inzetten van formatieve evaluatie in het kader van opbrengst gerichte werken
  Dave Kuijpers & Koen Schepers, docenten Norbertuscollege
 • Onderzoek naar het inzetten van gefilmde instructie/uitleg t.b.v. leerlingen die instructie/uitleg (nog eens) willen bekijken. Mark van Beers & Jeroen van de Zanden, docenten Norbertuscollege
 • Werken met RTTI in de klas in het kader van opbrengstgericht werken.Bart Nooijens, docent Norbertuscollege