Duidelijke en gestructureerde instructie

Pedagogisch en didactisch Literatuur Bestaand materiaal Good practice / Expert
Indicatoren vanuit ICAT lesobservatieformulier Voorbeelden van goede praktijk ICALT
De leraar bevordert dat leerlingen hun best doen De leraar prijst leerlingen die hun best doen, maakt duidelijk dat alle leerlingen hun best moeten doen, uit positieve verwachtingen over wat leerlingen gaan doen.
De leraar geeft duidelijke uitleg van de leerstof De leraar activeert de voorkennis van de leerlingen, legt uit in opeenvolgende stappen, stelt vragen die door leerlingen worden begrepen, vat van tijd tot tijd de leerstof samen.
De leraar geeft feedback aan de leerlingen De leraar maakt helder of een antwoord goed is of niet , maakt helder waarom een antwoord goed is of niet, geeft feedback op de wijze waarop leerlingen tot hun antwoord komen.
De leraar betrekt alle leerlingen bij de les De leraar geeft opdrachten die leerlingen aanzetten tot actieve deelname, stelt vragen die aanzetten tot nadenken, zorgt ervoor dat leerlingen goed luisteren en/of doorwerken, wacht na een vraag voldoende lang om leerlingen te laten nadenken, geeft ook leerlingen de beurt die niet hun hand opsteken.
De leraar gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen De leraar stelt vragen die tot nadenken stemmen, controleert regelmatig of leerlingen begrijpen waar de les over gaat.
De leraar geeft goed gestructureerd les De les is duidelijk opgebouwd in onderdelen met duidelijke overgangen, bevat een logische opbouw van eenvoudig naar complex, de opdrachten hangen samen met wat tijdens instructie is aangeboden, les heeft goede afwisseling van instructie, begeleid oefenen, verwerking en dergelijke.
De leraar geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten De leraar zorgt dat elke leerling weet wat hij/zij moet doen, maakt de samenhang duidelijk tussen de lesdoelen en opdrachten, zegt welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden.
 
 • Marzano, R., & Miedema, W., (2013) Leren in vijf dimensies
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: University of Rochester Press.
 • Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. CPS, Amersfoort
 • Marzano, R. (2012). Leren in vijf dimensies; Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs. Van Gorcum, Assen
 • Marzano, R.J. & Pickering, D.J. (2013). Wat werkt in de klas. Bazalt, Middelburg
 • Munnik, C.de, Vreugdenhil, K. (2010). Ontwerpen van onderwijs. Noordhoff Uitgevers, Groningen
 • Ebbens, E. & Ettekoven, S. (2016), Effectief leren Basisboek. Noordhoff Uitgevers, Groningen
 • Hoofdstuk 1 t/m 3 en 6
 • Fiers, N., Gompel, T. van. (2010). Het zijn de kleine verschillen die het doen. Bladel: eigen beheer
 • Marzano R., Miedema W. (2008), Leren in vijf dimensies, ISBN 9789023241294
 • Hieltjes P.C. ,Simons P.C.R. (1996), Vakspecifieke leer- en denkvaardigheden, Tilburg, Mesoconsult B.V.
 
 
 • https://www.leraar24.nl/video/2356/volledige-instructie-vo
 • Lesontwerponderzoeken
 • Onderzoek naar het inzetten van formatieve evaluatie in het kader van opbrengst gerichte werken. Dave Kuijpers & Koen Schepers docenten Norbertuscollege