Vijf rollen van de docent

Gastheer / Gastvrouw

Wat wel doen als Gastheer / Gastvrouw Wat niet doen als gastheer / Gastvrouw
Verbaal:
 • namen noemen
 • leerlingen welkom heten
 • leerlingen positief benaderen
 • iets persoonlijks zeggen
 • benoemen wat leerlingen wel/ niet moet doen (gedragstermen)
 • voor ritueel zorgen
Verbaal:
 • mopperen op leerlingen
 • korte, bevelende instructie geven
 • zeggen dat leerlingen stil moeten zijn
 • niets zeggen
 • een gesprek met één leerling voeren en de rest negeren
 • leerlingen negatief benaderen
 • op de gang met collega praten
Non-verbaal:
 • echt contact maken
 • echt zijn
 • leerlingen aankijken, zorgen dat ze je zien
 • laten zien dat je er zin in hebt (mimiek)
 • zelfverzekerd staan
 • rondlopen en gesprekjes aanknopen
 • corrigeren (kan non-verbaal en met een glimlach)
 • op tijd in de les zijn
 • de leerlingen stoom af laten blazen
 • afstemmen op de leerlingen organisatorisch klaar zijn
Non-verbaal:
 • achter je bureau wegkruipen
 • je onzichtbaar opstellen
 • wegkijken
 • een gesloten houding aannemen
 • te laat in de les komen

de Presentator

Wat wel doen als Presentator Wat niet doen als Presentator
Verbaal:
 • de leiding nemen in woorden
 • duidelijk en krachtig spreken
 • openingszin voorbereiden
 • gewenst gedrag van leerlingen benoemen
 • eventueel even stoppen in verhaal, ter waarschuwing
 • eerste overtreden gedecideerd, vriendelijk en duidelijk aanspreken
 • duidelijk aangeven wat je gaat doen
Verbaal:
 • onverstaanbaar een vaag verhaal beginnen
 • starten met negatieve boodschap
 • zeggen:’ik wacht wel’
 • zeggen: ‘luisteren’
Non-verbaal:
 • de leiding nemen
 • stevig staan, rechtop
 • centrale plaats in lokaal aannemen
 • oogcontact maken en vasthouden
 • proberen alle leerlingente zien, ook op achterste banken
 • mimiek gebruiken
 • gebaren om verhaal te ondersteunen, die kracht uitstralen
 • non-verbale correcties toepassen
 • non-verbaal congruent zijn met wat je zegt.
Non-verbaal:
 • vanachter bureau praten
 • wiebelen, friemelen
 • geen oogcontact
 • omkijken
 • weglopen na verbale correctie
 • je omdraaien als het stil is
 • in het boek praten
 • heen en weer lopen
 • in spullen rommelen.

de Didacticus

Wat wel doen als Didacticus Wat niet doen als Didacticus
Verbaal:
 • complete instructie geven
 • praten in termen van gedrag
 • duidelijk stemgebruik
 • de leerlingen laten herhalen wat ze moeten doen
 • de leerlingen elkaar laten aanvullen
 • de drie fasen hanteren van voordoen, activeren, loslaten.
 • de leerlingen bemoedigen
 • op leerlingen afstappen en vragen wat de reden is dat ze niet aan het werk kunnen
Verbaal:
 • zeggen: “ga nu aan het werk”, maak de sommen’
 • na een complete instructie vragen:‘wie heeft er nog vragen?’
 • een inleiding of instructie houden van langer dan 10 minuten
 • zeggen “dit is huiswerk”
 • doorgaan als er geen aandacht meer is
Non-verbaal:
 • oogcontact houden met leerlingen
 • zichtbaar zijn voor leerlingen
 • in lichaamstaal congruent met wat je zegt
 • duidelijke gebaren maken
 • instructie of plan op het bord schrijven
 • op leerlingen afstappen die niet meteen aan het werk gaan
Non-verbaal:
 • je achter je bureau verstoppen
 • met de rug naar de klas tegen het bord praten
 • rommelen in je spullen om iets te zoeken
 • in het boek praten

Complete instructie

   
1. Wat ga je doen? Omschrijving van pagina, hoofdstuk e.d.
2. Hoe ga je het doen? Omschrijving van concreet leerling-gedrag: schrijven, lezen, bedenken.
3. Hoe lang krijg je er tijd voor?  
4. Welke hulp mag je gebruiken? Bijvoorbeeld: woordenboeken, de buurman.
5. Wat ga je doen als je klaar bent? Geef een concrete vervolgopdracht, bijvoorbeeld doorgaan met…
6. Wat doen we met deze opbrengst? Omschrijving van leerling en docentgedrag. Bijvoorbeeld: na afloop houden vier mensen een presentatie, stel ik er twee vragen over, gaan we alles nakijken…

de Pedagoog

Wat wel doen als Pedagoog Wat niet doen als Pedagoog
Verbaal:
 • duidelijk zijn in het hanteren van regels, geformuleerd in gedragstermen
 • aandacht geven aan regels
 • corrigeren op gedrag, niet op persoon
 • waardering uitspreken als leerling zijn gedrag herstelt
 • direct aanspreken als de situatie daar om vraagt
 • afstemmen op de situatie
 • positieve benadering van de leerling kiezen
 • kunnen negeren, onderhandelen en afdwingen
 • consequent zijn, een overtreding is een overtreding
Verbaal:
 • corrigeren op de persoon “jij bent een domme leerling’
 • een leerling denigreren of kwetsen
 • generaliseren ‘jullie zijn altijd zo vervelend’
 • retorische vragen stellen ‘zijn jullie doof’
 • oude koeien uit de sloot halen
 • de correctie uitstellen
 • discussiëren als er geen discussie mogelijk is
 • je gelijk willen krijgen als het daar niet om gaat
 • bij elke kleinigheid meteen boos worden, reageren vanuit onmacht
 • te star, te autoritair reageren.
Non-verbaal:
 • (oog)contact houden
 • congruent zijn in verbaal en non-verbaal gedrag
 • echt luisteren naar wat leerlingen zeggen
 • bewust eerst wachten op zelfregulatie, daarna kiezen wel/niet corrigeren en hoe
 • individueel kunnen corrigeren, niet merkbaar voor de groep
 • op leerlingen afstappen als het nodig is, daar even blijven
 • een leerling de kans geven zich te herstellen
Non-verbaal:
 • geen contact maken
 • de leerling negeren
 • wegkijken
 • weglopen
 • achteruit stappen als je corrigeert
 • je kleiner maken
 • alles wat duidt op onmacht

de Afsluiter

Wat wel doen als Afsluiter Wat niet doen als Afsluiter
Verbaal:
 • centraal moment creëren
 • positieve benadering kiezen
 • evalueren
 • samenvatten of laten samenvatten
 • vragen stellen of vragen laten stellen
 • huiswerk opgeven of studiewijzer
 • regels benoemen voor het opruimen, blijven zitten, stoelen aanschuiven
 • afscheid nemen
Verbaal:
 • onduidelijke instructies geven ten aanzien van het opruimen
 • een open eind creëren door instructies weg te laten
 • je laten verrassen door de bel
 • de leerlingen dwingen na de bel te blijven zitten
 • negatieve feedback geven op leerlingen
 • zeggen dat leerlingen op mogen ruimen en tegelijkertijd roepen dat ze stil moeten zijn
 • niets zeggen
 • niet evalueren
 • regie uit handen geven
 • geen afscheid nemen
Non-verbaal:
 • aandacht vangen door gedrag te vertonen dat daarbij past
 • centrale plaats innemen
 • bord gebruiken
 • erop toezien dat de regels worden nageleefd
 • ontspannen handelen
Non-verbaal:
 • onzichtbaar worden voor leerlingen
 • in de spullen gaan rommelen
 • de klas uitlopen
 • te vroeg of te laat eindigen
 • orde laten verslappen door de regie uit handen te geven.
 • Uit boek ‘Coachen op contact’ door Martie Slooter
  uitgever: CPS
  ISBN: 90 6508 5289