Efficiënte lesorganisatie

Pedagogisch en didactisch Literatuur Bestaand materiaal Good practice / Expert
Indicatoren vanuit ICAT lesobservatieformulier Voorbeelden van goede praktijk ICALT
De leraar zorgt voor een ordelijk verloop van de les Het in - en uitgaan van de klas verloopt ordelijk, treedt tijdig en passend op bij ordeverstoringen, waakt over afgesproken omgangsvormen en regels,
De leraar gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren De leraar geeft feedback op het sociaal functioneren bij de uitgevoerde taak
De leraar zorgt voor een ordelijk verloop van de les De leraar zorgt dat alle leerlingen tot het eind van de les betrokken zijn bij de leeractiviteiten, en dat de leerlingen weten wat ze moeten doen als ze hulp nodig hebben bij hun werk en wanneer ze hulp kunnen vragen , dat leerlingen weten wat ze moeten doen als ze hun werk klaar hebben
De leraar gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren De leraar controleert of de leerlingen hebben begrepen wat ze moeten doen
De leraar zorgt voor een doelmatig klassenmanagement De leraar maakt duidelijk welke materialen kunnen worden gebruikt, de lesmaterialen liggen klaar, de lesmaterialen zijn afgestemd op het niveau en ontwikkeling van leerlingen
 
  • Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren.
  • Ebbens, E. & Ettekoven, S. (2016), Effectief leren Basisboek. Noordhoff Uitgevers, Groningen
  • Ebbens, E. & Ettekoven, S. (2013), Samenwerkend leren. Noordhoff Uitgevers, Groningen
  • Ebbens, E. & Ettekoven, S. (2013), Actief leren Bronnenboek. Noordhoff Uitgevers, Groningen
  • Geerts, W.& Kralingen R. van (2016), Handboek voor leraren. Coutinho, Bussum-Antwerpen